23.01.2019.
"Z biegiem Wisły"- finał projektu

W dniach 20-30 IV  2015 roku w naszej szkole odbył się finał rocznego projektu  „Z biegiem Wisły”.  Projekt oparty był przede wszystkim o przedmioty m.in.  przyroda, matematyka, historia  oraz  zajęcia komputerowe  .


                                                             PRZYRODA

Uczniowie klas IV  oraz  V na lekcjach przyrody zapoznawali się z terminologią dotyczącą wód słodkich (pojęcia takie jak ujście, źródło, dopływ, dorzecze, obszar zalewowy), wykonywali obliczenia, z jaką prędkością płynie woda w rzece, oglądali prezentacje multimedialne dotyczące glonów i pierwotniaków. Finalnie zapoznawali się z florą i fauną poszczególnych biegów największej polskiej rzeki, czego wynikiem były indywidualnie wykonane przez dzieci prezentacje multimedialne, nawiązujące zarówno do informacji zdobytych na lekcjach, jak również na podstawie samodzielnie zebranych danych z różnych źródeł wiedzy. Wybrane prezentacje wzięły udział w konkursie szkolnym. Najlepsze prace zostały wyróżnione oceną celującą z przyrody i dyplomami. Koordynatorami byli p. M. Dębińska i  D. Sienkiel.


Oto laureaci:

klasy 4:


I miejsce: Zuzanna Płatek, Weronika Smolarczyk, Blanca Gozalbo-Gągolewicz

II miejsce: Mateusz Chodorowski

III miejsce: Kaja Olszewska


klasy 5:


I miejsce: Julia Kwiecińska, Arkadiusz Wylotek

II miejsce: Jan Gościcki

III miejsce: Filip Płatek

                                                         MATEMATYKA

Zadania z matematyki skierowane były przede wszystkim do  uczniów klas piątych i szóstych. W konkursie matematycznym wzięło udział 95 uczniów. Zadania konkursowe parte były o temat  rzeki -Wisły. Przed konkursem uczniowie przez dwa tygodnie liczyli podobne zadania na lekcjach matematyki. Uczniowie na konkursie porównywali długości Wisły i Odry. Obliczali długość Wisły na mapie,  operowali  skalą i obliczali  prędkość Wisły czy koszt   jednego biletu za rejs statkiem po Wiśle. Potrafili przeliczyć  czas trwania  rejsu statkiem po Wiśle z podanych miejscowości w Polsce. Konkurs trwał 45 min. A merytoryczną pieczę nad konkursem sprawowała pani Joanna Rohn i Barbara Grabowska wyłaniając następujących laureatów:


         klasy V

  I miejsce:    Ola Gad klasa V a

  II miejsce:   Julia Kwiecińska klasa V a

  III miejsce:  Julia Szczepanik klasa V b


         klasy VI

  I miejsce:    Zuzanna Czarnocka    klasa VI c

  II miejsc:    Weronika Płaza   klasa VI c

  III miejsce: Adrianna Domalewska klasa VI a, Wiktor Peldzicz klasa VI a

                      Radosław Tamang klasa VI b

                                                              HISTORIA

W ramach  działań ,  które mieli wykonać uczniowie  klas szóstych  włączając  się w realizację ogólnoszkolnego projektu  WIS  były m.in. : - przygotowanie prezentacji multimedialnej  na temat skarbów z przeszłości  znalezionych w  królowej polskich rzek – Wiśle.Podczas zajęć z historii uczniowie prezentowali swoje prace , opisując ich zawartość merytoryczną .

Na  konkurs zgłoszono  12  prezentacji  multimedialnych   dotyczących  skarbów z  przeszłości wydobytych z Wisły ,  szczególnie  po  upalnym  lecie  sprzed trzech lat.   Wtedy to na brzegu rzeki ukazały się pozostałości po  dawnych, minionych czasach.

Okazało się ze Wisła skrywa wiele tajemnic i skarbów z  XVII w  m.in.  Potopu szwedzkiego   z  lat  1655-1660 oraz  z czasów ostatniej wojny światowej. Rzeka odsłoniła  zrabowane  przez Szwedów fragmenty dekoracji  Zamku warszawskiego , pałaców  magnackich,  marmurowe elementy wyposażenia  komnat królewskich. Z czasów II wojny światowej  Wisła po 70 latach  odsłoniła  wysadzone w powietrze   przez hitlerowców  żelazne  przęsła  Mostu Poniatowskiego  i  Kierbedzia  / dzisiaj Most Śląsko- Dąbrowski  / .

Komisja w składzie : A. Kozłowska i  P. Prusik  wyłoniła  laureatów  :

I  miejsce – Oliwia Frąckiewicz z  kl. 6c

II miejsce Julia Sumało  z  kl. 6b

III miejsce Julia Żelisko  z kl. 6a  


Nagrody  wręczone zostaną  dzieciom   podczas  Gali zakończenia roku szkolnego .        
 


Reklama:klimatyzacja