23.03.2019.
I znów ruszamy pełną parą
Kończy się wrzesień, a my właśnie rozpoczęliśmy cykl sprawdzianów dla szóstoklasisty, w których już od lat raz na miesiąc uczestniczą nasi uczniowie. Tym razem 29 września w naszej szkole przeprowadziliśmy pierwszy z zaplanowanych na rok szkolny 2015/2016 przykładowy sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej. Najpierw 25 zadań z języka polskiego i matematyki, a po godzinnej przerwie 11 zadań z języka angielskiego.
Uczniowie pisali go już według nowej formuły. Przeżycie było ogromne, zaangażowanie również, aby tylko wyniki były zadowalające...
 


Reklama:klimatyzacja