23.03.2019.
Sprzątanie świata
W piątek 18 września 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 26, jak co roku odbyła się akcja Sprzątania Świata. To już po raz 22 Polska przystąpiła do międzynarodowej akcji mającej na celu poprawę czystości kraju. Tym razem przebiegała ona pod hasłem „Wyprawa – Poprawa”. Z tej okazji w klasach odbyła się pogadanka, na której została przypomniana historia i idea Sprzątania Świata, zwrócono uwagę, że akcja zmienia swój charakter, kładąc teraz nacisk na uświadamianie społeczeństwa, aby: nie śmiecić, prawidłowo gospodarować odpadami,  inicjować działania, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ człowieka na środowisko. Jak co roku, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 26 aktywnie wpisali się w realizację idei akcji. Mały Samorząd Szkolny z koordynatorem akcji Panią Magdaleną Przychodzeń zadbał o czystość terenów, które są położone blisko szkoły. Uczniowie wykazali się również pomysłowością przy tworzeniu plakatów o tematyce ekologicznej. Jesteśmy przekonani, że dzięki działaniom podjętym przez uczniów w znacznym stopniu wzrosła ich świadomości ekologiczna.
 


Reklama:klimatyzacja