18.01.2019.
Wycieczka klas drugich do Słomczyna

Dnia 9 października 2015r. klasy drugie wybrały się ze swoimi nauczycielkami na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Technicznej „Pinokio”.

Cele wycieczki to: integracja klas, kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i wyrabianie umiejętności poznawania różnorodnych materiałów przy pomocy różnych zmysłów.


Wyjechaliśmy o godzinie 8.00, na miejscu byliśmy o 9.00. Tam przywitali nas organizatorzy zajęć. Pracowaliśmy i bawiliśmy się podzieleni na grupy. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach;


1.Zajęciach edukacyjnych, z użyciem ciekawych foliogramów i materiałów poglądowych

  na temat:

  • rozróżnianie pojęć drzewo, drewno

  • podział na lasy liściaste ,iglaste i mieszane, naturalne , zagospodarowane

  • piętra lasu

-    zagrożenia lasów( naturalne i spowodowane przez człowieka)

  • zwierzęta naszych lasów, szkodniki drzew

  • budowa zewnętrzna i budowa pnia drzewa(pień, kora, słoje, pierścienie przyrostu rocznego)

  • rozróżnianie podstawowych gatunków drewna oraz  omówienie ich  właściwości

  • formy ochrony środowiska: Park Narodowy, Rezerwat, Pomnik Przyrody.

2.Zabawach edukacyjnych w formie Quizu  utrwalające zdobytą wiedzę.

3.Prezentacji ręcznych narzędzi do obróbki drewna w Starej Pracowni Stolarskiej.

4.Prezentacji współczesnych maszyn do obróbki drewna w Stolarni.

5.Pieczeniu kiełbasek w Drewnianej Chacie.

6.Samodzielnym wykonaniu  prac plastyczno –technicznych.


Zadowoleni i mądrzejsi o nowe doświadczenia szczęśliwie wróciliśmy do SP 26.


 


Reklama:klimatyzacja