21.03.2019.
Konkurs- skala
W dniu 1 XII 2015 w Szkole Podstawowej 26 przeprowadzono konkurs przyrodniczo-matematyczny „Matematyka, geografia – co wiesz o skalach”.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas V-VI. Do sprawdzenia swojej wiedzy przystąpiło 21 uczniów. Uczniowie rozwiązywali 14 zadań opartych na umiejętnościach związanych z przeliczaniem wymiarów przedmiotów w odpowiednich skalach, odległości rzeczywistych i na planie, podawaniem właściwych skal mając dane odległości rzeczywiste i na  planie. Wszystkie dzieci rozwiązywały te sama zadania. Na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre młodsze dzieci uzyskały porównywalne wyniki z wynikami uczniów klas szóstych. Wszyscy przystępujący do konkursu  mogli uzyskać 26 punktów. Niestety nikomu nie udało się uzyskać maksymalnej punktacji, stąd nie przyznano pierwszego miejsca.

Wyniki konkursu:

Klasy szóste

  1. Filip Płatek -20 p.  – II miejsce

  2. Aleksandra Gad – 20 p.- II miejsce

  3. Hubert Krysiński – 18 p. – III miejsce

  4. Julia Kwiecińska – 15 p. - wyróżnienie

  5. Damian Wasilewski 10 p. -

Klasy piąte:

  1. Mai Linh Nguyen- 17.5 p. – II miejsce

  2. Jan Nowakowski – 15 p. – III miejsce

  3. Ksenia Juszkiewicz – 15 p. – wyróżnienie

  4. Michał Mączyński – 14 p. - wyróżnienie

 


Reklama:klimatyzacja