23.03.2019.
Dzieje Polski w średniowieczu

Czym były postrzyżyny?


Kto dowodził oddziałami krzyżackimi w czasie Bitwy pod Grunwaldem?


Czym zasłużył się dla Polski Władysław Łokietek?


15.02.2016 roku odbył się szkolny konkurs historyczny pt. ,, Dzieje Polski średniowieczu”.


Uczestniczyło w nim 11 uczniów z klas V.


Najlepszy wynik osiągnął Mateusz Wójcik z klasy V b.


Drugie miejsce zajęła Jolanta Zakrzewska z V c, a trzecie Mail Ling Nguyen z V b.


Wszystkim uczestnikom gratulujemy


 


Reklama:klimatyzacja