23.03.2019.
Dopalacze, narkotyki  niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje uzależniające

W dniu 22.04.2016 r., w Szkole Podstawowej Nr 26, przeprowadzono apel profilaktyczny „Dopalacze, narkotyki – niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje uzależniające”.


Wyniki badań opublikowanych w 2015 r., przez Uniwersytet SWPS w Warszawie, ujawniły niewiedzę młodych ludzi na temat szkodliwości zażywania dopalaczy reklamowanych jako produkty kolekcjonerskie.

Podczas apelu zostały poruszone kolejno zagadnienia:

- aktualny stan prawny (nowelizacja „ Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”),

- szkodliwość zażywania dopalaczy, nawet jednorazowego epizodu,

- istotę właściwej postawy wobec uzależnień.

Omówiono wagę zachowań odważnych, stanowczych w sytuacji namowy do zażycia nieznanych substancji ze strony osób trzecich.

Na koniec spotkania dziewczynki i chłopcy w rozmowie kierowanej podawali liczne przykłady sposobów konstruktywnego zaspakajani własnych potrzeb jako alternatywę dla eksperymentowania i sięgania po dopalacze. Uczniowie mają wiedzę o posiadanej umiejętności obrony przed zjawiskiem przyjmowania dopalaczy. Rozwijają swoje pasje, talenty na terenie szkoły.
 


Reklama:klimatyzacja