18.01.2019.
Warsztaty Dyskryminacja w szkole  obecność nieusprawiedliwiona
Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzi w tym semestrze cykl warsztatów dla uczniów pt. „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”

W kwietniu odbyły się zajęcia dla klas 3a, 3b, 4b, 5a i 6b. Podczas pracy wykorzystano filmy edukacyjne poruszające problematykę dyskryminacji, bullyingu, wykluczenia, tolerancji i poszanowania godności człowieka. Stosowano aktywizujące metody pracy z uczniem, m. in. dramę, gry dydaktyczne, dyskusję dydaktyczną, „burzę mózgów”.

W czasie zajęć dzieci odkrywają, że tzw. niewinne żarty wobec rówieśników mogą innych krzywdzić i poniżać. Celem warsztatów jest większa otwartość, wrażliwość uczniów na uczucia innych, wzrost postaw empatycznych oraz autorefleksja dotycząca ewentualnej korekcji własnego zachowania.


 


Reklama:klimatyzacja