19.03.2019.
Dzielnicowy konkurs recytatorski prozy i poezji wojennej

W ostatni czwartek kwietnia w murach Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Mirosława Biernackiego w Warszawie zabrzmiały strofy poezji wojennej. 28 kwietnia 2016 r. odbył się finał Dzielnicowego konkursu recytatorskiego poezji i  prozy wojennej. Głównymi celami konkursu są: pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży, promocja talentów.


Do ostatecznej rywalizacji stanęło dziesięcioro uczniów z klas IV-VI reprezentujących cztery wolskie  szkoły podstawowe. Występy uczestników oceniały p. Iwona Chruściel i p. Iwona Cichocka. Nad całością konkursu czuwał Dyrektor Szkoły p. Paweł Prusik. Jak co roku poziom wystąpień był bardzo wysoki. Komisja konkursowa oceniała oratorskie występy pod kątem: doboru repertuaru, pomysłowości interpretacji, ekspresji wypowiedzi, umiejętności nawiązania kontaktu  z odbiorcą, dykcji oraz opanowania tekstu. Po wysłuchaniu  recytacji jury wyłoniło zwycięzców. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.


 


Reklama:klimatyzacja