21.01.2019.
Obchody 1050 rocznicy chrztu Polski

,,Nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego bez Chrystusa” (Jan Paweł II)

W niedzielę 8 maja 2016 roku, w trakcie Mszy św. o godz. 11.30 w parafii p.w. św. Alojzego Orione, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26 przedstawiły inscenizację chrztu Polski.


Jest wiele ważnych dat w historii naszego narodu, a jedną z najważniejszych stanowi rok  966. Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i Kościoła katolickiego  w Polsce.

W tym roku obchodzimy 1050 rocznicę tego wydarzenia.

Uczniowie przedstawili również inscenizacje chrztu podczas uroczystego apelu w szkole 10 maja 2016 roku.

Nad całością czuwały: p. Krystyna Matuszewska, p. Anna Kozłowska i p. Wioletta Boroń.


 


Reklama:klimatyzacja