23.03.2019.
Testy IBK

Dnia 10 maja 2016 w naszej szkole w klasach II – V przeprowadzono testy sprawdzające kompetencje uczniów z zakresu j. polskiego oraz matematyki. Klasy trzecie i piąte pisały dodatkowo test z języka angielskiego.

Nasza szkoła uczestnicząc  w tym badaniu szkolnych osiągnięć uczniów, na podstawie wyników pozyskuje  informacje o jakości wiedzy nabytej przez uczniów, oraz ujawnia  trudności, z jakimi dzieci borykają się na etapie edukacji. Dzięki analizom testów dowiadujemy się, jakimi umiejętnościami dysponują uczniowie, które z nich są najlepiej rozwinięte, a które wymagają jeszcze ćwiczeń. Każdy uczeń, który poddał się badaniu, otrzyma zaświadczenie z  punktacją  oraz programem naprawczym w przypadku niskiego wyniku. Wynik szkoły wskaże miejsce naszej placówki na mapie szkół, które poddały się temu badaniu.  Testy, na których pracuje nasza szkoła pochodzą z Instytutu Badań Kompetencji w Wałbrzychu. Badanie to w naszej szkole  jest elementem projektu Wars i Sawa - programu wspierającego dzieci zdolne.

Oczekujemy na wyniki  w czerwcu. Wszystkim uczniom życzymy wysokiej punktacji.

 


Reklama:klimatyzacja