24.03.2019.
Lekki tornister

Dnia 30.09.2016 r. w naszej szkole już po raz siódmy wzięliśmy  udział w akcji LEKKI TORNISTER.

Klasy I-III obejrzały inscenizację „Lekki tornister”  w wykonaniu uczniów z klasy 3c  oraz pokaz różnych rodzajów tornistrów.

W klasach z wychowawczyniami uczniowie  uczyli się, jak prawidłowo pakować tornistry.

Klasy I.-wykonały rysunek-Co powinno być w tornistrze ucznia?

Klasy II.- wykonały prace plastyczne -Pakuję swój tornister.

Klasy III.- Wymyślały hasła promujące akcję.

Pani pielęgniarka ważyła tornistry uczniów i z każdej klasy został wyłoniony uczeń z najlżejszym i najcięższym tornistrem. Ważenie tornistrów będzie odbywało się raz w miesiącu do końca   roku szkolnego – terminy ważenia ustalą wychowawcy, którzy odpowiedzialni będą za monitorowanie akcji.

W klasach 4-6 na godzinach wychowawczych odbyły się pogadanki nawiązujące do akcji –„Lekki Tornister”.

Zaplanowana tematyka do realizacji w tym dniu była następująca:

    cechy „lekkiego tornistra” tornistra- właściwy wybór,

    sprawdzenie zawartości  tornistrów/plecaków,

    pakowanie plecaków zgodnie z planem,

    podanie zasad ,,odchudzenia” tornistra, min. zostawianie podręczników w klasie, szatni, zeszyty w miękkich okładkach,

    propozycje uczniów- Co zrobić, by plecak był lżejszy?

Odbyło się ważenie plecaków uczniów. Łączną wagę wszystkich plecaków( z uwzględnieniem liczby uczniów w danej klasie) należało przekazać przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni przez SU.

Rodziców prosimy o codzienną kontrolę tornistrów dzieci.

 


Reklama:klimatyzacja