19.03.2019.
Z brzegiem Wisły

18 października 2016 roku uczniowie klasy IV b uczestniczyli w projekcie przyrodniczym pt. ,, Przyrodnicza przestrzeń Warszawy- Wisła” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii.

 Trasa wycieczki przyrodniczej wiodła przez: Cypel Czerniakowski, spacer brzegiem Wisły w kierunku Mostu Poniatowskiego, przejście Mostem Poniatowskiego, plażę przy Stadionie Narodowym, ścieżkę przez las łęgowy w kierunku plaży Saska Kępa. W czasie wycieczki omówione zostały zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym doliny Wisły, Obszar Natura 2000 oraz znaczenie rzeki dla Warszawy.
Na trasie wycieczki uczniowie wykonali zadania związane z jej trasą i tematem.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

 


Reklama:klimatyzacja