19.03.2019.
Próbna ewakuacja
21 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego uczniowie wraz z nauczycielami oraz pozostali pracownicy szkoły zgodnie ze wszystkimi procedurami udali się drogami ewakuacyjnymi na miejsce zbiórki przy budynku szkolnym.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i wszystkich pracowników szkoły z procedurami dotyczącymi zachowania się w sytuacji pożaru.

Próbna ewakuacja została zgłoszona do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Rejonowej Policji.

 


Reklama:klimatyzacja