21.01.2019.
3c na Zamku Królewskim
27 października 2016 r. klasa 3c wybrała się do Zamku Królewskiego na lekcję pt. „Warszawa w obrazach Canaletta”.

Podczas zajęć odbywających się w Sali Canaletta dzieci poznały Warszawę sprzed ponad 200 lat- jej architekturę( ulice, pałace, domy) i mieszkańców (mieszczan, szlachtę, rzemieślników, przekupki, artystów, żebraków). Poznały życie dawnego miasta(transport, handel, rozrywki, higienę).

Podczas lekcji pojawił się sam mistrz Bernardo Bellotto zw. Canalettem, który opowiedział uczniom o swoim życiu i pracy. Dzieci poznały terminy: weduta, sztafaż, perspektywa, werniks i camera obscura.

Lekcja w Zamku była bardzo ciekawa.

 


Reklama:klimatyzacja