24.03.2019.
PIKNIK EKOLOGICZNY DLA KLAS 0-3 ,,JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY

 Od wtorku 18 X do wtorku 25 X wychowawcy planowali wyjścia edukacyjne z klasami po najbliższej okolicy. Odwiedzali  parki i tereny zielone w stolicy. Celem pikniku było poznanie walorów przyrodniczo-ekologicznych parków miejskich, rozwijanie zainteresowań przyrodą, rozumienie współzależności człowieka i środowiska, propagowanie zdrowego stylu życia. Ale oprócz tego można było się pobawić na placu zabaw, pozbierać kolorowe liście, brązowe kasztany i żołędzie, zaobserwować zwierzęta, ptaki, posłuchać szelestu i szumu liści. Po wycieczkach dzieci w klasach omawiały wygląd parku jesienią, znaczenie parku dla mieszkańców miasta, zastanawiały się – co to znaczy być przyjacielem przyrody.

Każda klasa miała na poziomie wyznaczone zadanie: klasy zero przygotowały ,,Jesienny bukiet” z darów jesieni; klasy pierwsze wykonały ,,Panią Jesień” z przyniesionych materiałów przyrodniczych; klasy drugie zaprezentowały albumy przyrodnicze: ,,Drzewa i krzewy”, ,,Zwierzęta leśne”, ,,Ptaki naszych lasów”; a klasy trzecie wykonały zdjęcia jesiennej przyrody i plakaty ,,Rośliny chronione”. Wszystkie prace można oglądać na wystawie na korytarzu na pierwszym piętrze. Widać, że każdy z nas jest przyjacielem przyrody.

 


Reklama:klimatyzacja