19.03.2019.
Siła Woli
W murach naszej szkoły podejmowaliśmy wyjątkowych gości. W dniach 17-18 listopada 2016 roku dwie klasy szóste uczestniczyły w warsztatach w ramach projektu „Siła Woli”, których celem było zwiększenie świadomości uczniów w zakresie problematyki niepełnosprawności.

Edukatorami-trenerami obok psychologów i pedagogów były osoby z niepełnosprawnościami, które na co dzień korzystają ze wsparcia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Wspólne zajęcia były okazją do przełamywania stereotypów związanych z  niepełnosprawnością, nabywania doświadczeń w osobistym kontakcie z osobami niepełnosprawnymi oraz do doskonałej zabawy. Edukatorzy przenieśli naszych uczniów do świata uniwersalnych wartości. Uczniowie chętnie podejmowali zadania, współpracowali z osobami niepełnosprawnymi, skorzystali w pełni z okazji do budowania właściwych przekonań i postaw.

Polecamy te zajęcia innym szkołom. Udział w warsztatach rozwija u uczniów wrażliwość, wspiera umiejętności społeczne oraz sprawia, że są bardziej otwarci na wszelkie przejawy odmienności.

Mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi.

 


Reklama:klimatyzacja