21.01.2019.
Apel "Prawa i obowiązki dziecka"

W dniu 25 listopada odbyło się w naszej szkole spotkanie całej społeczności szkolnej, którego cel stanowiło zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami dziecka.

Dziecko to mały człowiek. Jednak nie wszyscy dorośli o tym pamiętali. W związku z tym Organizacja Narodów Zjednoczonych spisała prawa dzieci w Konwencji o Prawach Dziecka. Państwo, które do konwencji przystąpi, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw. W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991 roku.

Podczas spotkań uczniowie wysłuchali wierszy i piosenek poruszających tematykę praw dziecka, uczestniczyli w dyskusji na temat szacunku dla innych. Ponadto omówiono zagadnienie szkodliwości stosowania używek i substancji psychoaktywnych. Zachęcano uczniów do wartościowego spędzania wolnego czasu, przytoczono słowa Noblistki – Wisławy Szymborskiej „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

 


Reklama:klimatyzacja