19.03.2019.
XV Wolska Debata "Szkoła na straży praw dziecka"

21 listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły brali udział w XV Wolskiej Debacie "Szkoła na straży praw dziecka", która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 25 przy ulicy Grzybowskiej na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Celem Debaty było upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat Praw Dziecka. W trakcie spotkania uczniowie wolskich szkół podstawowych uczestniczyli w warsztatach, podczas których dyskutowali o wybranych artykułach Konwencji o Prawach Dziecka.

Na zakończenie Debaty każda szkoła otrzymała Certyfikat uczestnictwa podpisany przez Burmistrza Dzielnicy Wola Panią Grażynę Orzechowską-Mikulską.

 


Reklama:klimatyzacja