24.03.2019.
Apel: Przeciwdziałanie cyberprzemocy. Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

W dniu 9 grudnia br. odbył się apel dla uczniów klas 4-6 poświęcony problematyce przeciwdziałania cyberprzemocy prowadzony przez zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Podczas apelu uczniowie oglądali prezentację multimedialną poruszającą problematykę cyberprzemocy, odpowiedzialności za wszystkie zachowania naruszające godność człowieka. Szczegółowo omówiono najczęściej występujące zagrożenia oraz procedury reagowania w takich sytuacjach.

Na zakończenie spotkania zaprezentowano inscenizację przygotowaną pod kierunkiem p. Magdy Hulak – opiekuna Samorządu Uczniowskiego w wykonaniu uczniów klas 5a i 6c. Głównym przesłaniem przedstawienia było wyjaśnienie pojęcia wolontariatu i zachęcenie do włączenia się do bezinteresownej pracy na rzecz innych.

 


Reklama:klimatyzacja