24.03.2019.
Bezpieczne ferie 2017

10 lutego 2017 roku odbyły się w naszej szkole spotkania dla klas 0-3 i 4-6, podczas których przypominano uczniom najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania się w czasie ferii. Na spotkaniu dla klas starszych gościliśmy pana aspiranta Jacka Błaszczyka z Komendy Rejonowej Policji, który zwrócił szczególną uwagę uczniów na odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych.


Uczniowie oglądali inscenizację „Bezpieczne zabawy zimowe”. Warto podkreślić, że autorką scenariusza przedstawienia jest uczennica klasy 6c, Weronika Von Lonski. Elementem apelu była prezentacja multimedialna „Bezpieczne ferie 2017”, w której największy nacisk położono na bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw na śniegu, bezpieczne zachowania podczas poruszania się po ulicach oraz zasady dobrego wypoczynku w domu. Zwrócono szczególną uwagę na zagrożenie jakie stanowią zabawy na zamarzniętych zbiornikach naturalnych oraz zagrożenia związane z internetem. Prowadzące spotkania, p. pedagog i p. psycholog, podkreślały konieczność noszenia elementów odblaskowych w różnych sytuacjach drogowych, zwłaszcza zimą.

Spotkanie z uczniami było też okazją do podsumowania  przez pana dyrektora Pawła Prusika i panią wicedyrektor Beatę Ciemięgę osiągnięć uczniów w tym semestrze. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody i życzenia dalszych sukcesów.

O oprawę muzyczną spotkania dla klas młodszych zadbała p. Małgorzata Dębińska-Kapsiak, a uczniom przypadły do gustu utwory wykonywane przez uczniów z klas 3a i 3b.

Życzymy wszystkim, aby zdrowo i bezpiecznie spędzili ferie zimowe.


 


Reklama:klimatyzacja