21.03.2019.
Dzieje Polski w średniowieczu

Kto jest autorem ,,Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polski?


Czym były postrzyżyny?


Kto dowodził oddziałami krzyżackimi w czasie Bitwy pod Grunwaldem?


Czym zasłużył się dla Polski Władysław Łokietek?


06.02.2017 roku odbył się szkolny konkurs historyczny pt. ,, Dzieje Polski średniowieczu”.


Uczestniczyło w nim 7 uczniów z klas V.


Najlepszy wynik osiągnęła Joanna Nosal z klasy V b.


Drugie miejsce zajął Mateusz Jurczak z klasy V a , a trzecie Tomasz Jurczak również klasy V a.


Wszystkim uczestnikom gratulujemy


 


Reklama:klimatyzacja