19.03.2019.
Żołnierze Wyklęci
1 marca 2017 r. po raz kolejny obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po latach zakłamania  Żołnierze Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu.

Nasz szkoła włączyła się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach historycznych w Przystanku Historia Centrum Edukacyjne IPN.

Na lekcjach historii i języka polskiego odbywały się pogadanki, a uczniowie klas szóstych spotkali się z Kombatantem ze Zgrupowania AK ,,Chrobry II” p. J. Walędzikiem, który wspominał czasy stalinizmu.

3 marca 2017 r. w szkole odbył się apel. Podczas którego uczniowie uczcili pamięć Danuty Siedzikówny ,,Inki”.

 


Reklama:klimatyzacja