19.03.2019.
Apel "Zagrożenia współczesnego świata"

31 marca 2017 roku Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przygotował spotkanie dla uczniów klas 4-6 poświęcone bezpieczeństwu dzieci w obliczu zagrożeń współczesności. Uczniowie z uwagą obejrzeli prezentację multimedialną, a następnie wspólnie rozwiązywali krzyżówkę dotyczącą omawianej problematyki.

Uświadamianie sobie zagrożeń jest  podstawą dla podejmowania właściwych działań w sytuacjach kryzysowych.

Nasza szkoła zapewnia uczniom i personelowi bezpieczeństwo, do czego przyczyniają się działania profilaktyczne i prewencyjne .

 


Reklama:klimatyzacja