23.03.2019.
Obycie umila życie

W ramach realizacji zadań ogólnopolskiego konkursu Szkoła Dobrego Wychowania w dniu 11.04.2017 roku odbyło się spotkanie klas IV b, V b oraz grupy uczniów z klasy VI b.

Przeprowadzono debatę oksfordzką, która jest sztuką prowadzenia kulturalnej dyskusji. Teza debaty brzmiała „Obycie umila życie”.  Rolę marszałka pełniła Wiktoria Francuz, sekretarza Joanna Nosal z kl. V b. Mówcami strony propozycji były - Martyna Wesołowska, Patrycja Strzelecka, Julia Kujan, Natalia  Żero kl. V b. Mówcami strony opozycji byli – Mariusz Kijewski, Matylda Godlewska, Sandra Flak, Natalia Jurak kl. V b.

Podczas spotkania był obecny Pan dyrektor Paweł Prusik, który podsumował dyskusję i podziękował uczestnikom debaty.

Na koniec dyskusji sporządzono  Szkolną Kartę Zasad Dobrego Zachowania.

Projekt zrealizowano przy wsparciu nauczycieli Pani Anny Kozłowskiej, Anity Lidii Szczyrby oraz Pani Małgorzaty Dąbrowskiej w gościnnych progach świetlicy szkolnej.

 


Reklama:klimatyzacja