23.03.2019.
Światowy dzień wody
W marcu w klasach 4 - 6 przeprowadzona została przez p. Annę Celej seria pogadanek związanych z obchodami Światowego Dnia Wody. Uczniowie mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną nadesłaną do szkoły przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  m. st. Warszawy.

Pogadanki i prezentacja przedstawiały znaczenie wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, ale również zwierząt, roślin oraz prawidłowej gospodarki wodą na naszej planecie. Uczniowie poznali podstawowe zagadnienia dotyczące światowych obchodów Dnia Wody. Dowiedzieli się m. in., że święto to obchodzone jest 22 marca, a data ta została ustanowiona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Powodem ustanowienia tej rocznicy był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Ideą obchodów jest uświadomienie ludziom wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną.

 


Reklama:klimatyzacja