19.03.2019.
Próbna ewakuacja
Dnia 14 czerwca w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 
O godzinie 8.15 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, w pobliżu szkoły. Trwało to zaledwie 3 minuty i 3 sekundy.
Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – Irenie Pych, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.
W akcji brali udział przedstawiciele policji i jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, którzy gratulowali uczniom wzorowego przebiegu ewakuacji. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje.

Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.
Koordynator ds. bezpieczeństwa- Irena Pych

 


Reklama:klimatyzacja