17.01.2019.
Tort u Dyrektora

21 czerwca 2017 uczniowie - laureaci konkursów, przeglądów zostali zaproszeni do p. dyrektora na  spotkanie pod nazwą „Tort u dyrektora”. Spotkanie to odbywa się rokrocznie,  tuż przed zakończeniem roku szkolnego.  Zaproszonymi uczniami są laureaci turniejów wiedzy, konkursów   przedmiotowych  oraz  zawodów sportowych jak również konkursów  muzycznych i plastycznych.


 


Reklama:klimatyzacja