19.03.2019.
SPOTKANIE Z DYREKTOREM Zapoznanie z projektem programu wychowawczo-profilaktycznego
W dniu 12 września 2017 roku Pan Dyrektor Szkoły przedstawił Rodzicom i Opiekunom uczniów projekt programu wychowawczo-profilaktycznego.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo oświatowe w każdej szkole winna dokonać się integracja realizowanych dotychczas działań wychowawczych i działań profilaktycznych w obrębie jednolitego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaprezentował zmiany w strukturze i treści projektowanego dokumentu.

Licznie zgromadzeni rodzice aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zostali włączeni do procesu tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego.

Zespół pracujący nad projektem oczekuje do 20 września 2017 r. na uwagi i sugestie rodziców dotyczące projektu programu. Prosimy o kierowanie ich na adres: sp26@edu.um.warszawa.pl

 


Reklama:klimatyzacja