19.03.2019.
Lekki tornister

Dnia 29.09.2017 r. w naszej szkole już po raz kolejny wzięliśmy  udział w akcji LEKKI TORNISTER.

Uczniowie z klas I-III obejrzeli inscenizację w wykonaniu uczniów z klas drugich, prezentację multimedialną oraz pokaz różnych rodzajów tornistrów.

W klasach z wychowawczyniami uczniowie  uczyli się, jak prawidłowo pakować tornistry.

Klasy I.-wykonały rysunek-Co powinno być w tornistrze ucznia?

Klasy II.- omówiły swój udział w akcji .

Klasy III.- wymyślały hasła promujące akcję.

Ustaliliśmy z Panią pielęgniarką ważenie tornistrów uczniów. Z każdej klasy zostanie wyłoniony uczeń z najlżejszym i najcięższym tornistrem. Ważenie tornistrów będzie odbywało się raz w miesiącu do końca   roku szkolnego – terminy ważenia ustalą wychowawcy, którzy odpowiedzialni będą za monitorowanie akcji.

W klasach 4-7 na godzinach wychowawczych odbyły się pogadanki nawiązujące do akcji –„Lekki Tornister”.

Zaplanowana tematyka do realizacji w tym dniu była następująca:

    cechy „lekkiego tornistra” tornistra- właściwy wybór,

    sprawdzenie zawartości  tornistrów/plecaków,

    pakowanie plecaków zgodnie z planem,

    podanie zasad ,,odchudzenia” tornistra, min. zostawianie podręczników w klasie, szatni,     zeszyty w miękkich okładkach,

    propozycje uczniów- Co zrobić, by plecak był lżejszy?

    Wykonanie gazetki klasowej informującej o Akcji- Lekki tornister.

    Odbyło się ważenie plecaków uczniów.

Rodziców prosimy o codzienną kontrolę tornistrów dzieci.

 


Reklama:klimatyzacja