19.03.2019.
Dzielnicowe ślubowanie klas pierwszych z udziałem naszych pierwszoklasistów

W dniu 12 października br. uczniowie wszystkich szkół podstawowych dzielnicy Wola ustami swoich przedstawicieli złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na pierwszoklasistów. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej nr 25 przy ulicy Grzybowskiej. Uczestniczyły w niej władze dzielnicy na czele z panem Burmistrzem Krzysztofem Strzałkowskim i Zastępcą Burmistrza Grażyną Orzechowska - Mikulską. Rangę uroczystości podkreśliła obecność posła na Sejm RP pana Michała Szczerby.

Uroczystość była manifestacją jedności środowiska oświatowego, która łączy społeczności różnych szkół wokół wspólnego celu, jakim jest rozwój wolskiej edukacji. Przy okazji wspomniane zostały inicjatywy, jakie wdrożono w naszych szkołach w bieżącym roku.

Staraniem władz dzielnicy pierwszaki mają okazję uczestniczyć w programach innowacyjnych odnoszących się do indywidualizacji kształcenia i szeroko pojętej troski o zdrowy rozwój. Różnorodność inicjatyw pozwala różnicować oferty poszczególnych szkół, dając rodzicom większą możliwość wyboru. Stawiamy na naukę języków obcych, informatyki i uczestnictwa dzieci w kulturze. Przy tym dbamy o ich prawidłowy rozwój, oferując w okresie zimowym darmowe śniadania. Na początku września uczniowie klas pierwszych otrzymują wyprawki w postaci materiałów i wyposażenia.

Zakres realizowanych zadań jest imponujący. Podczas uroczystości odbyło się również oddanie do użytku wyremontowanego boiska i placu zabaw.

Impreza zapoczątkowała dzielnicowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 


Reklama:klimatyzacja